Created by 1508

Publikation

Publikationer

Publikationernes formål, indhold og målgrupper kan være forskellige, hvorfor de design- og layoutmæssige behov også varierer. Der er i designkonceptet en indbygget fleksibilitet og mulighed for differentiering i forhold til det ønskede udtryk og krav til indhold. Fleksibilitet i typografi, farver og grafik gør det muligt at lave mere målrettede publikationer.