Created by 1508

Om identiteten

Strategisk fundament

Danmarks Idræts-Forbund har været gennem en rebranding, med målsætning om at skabe en klarere profil og øget synlighed. Vi ønsker at skabe mere opmærksomhed om forbundet som varetager af breddeidrætten, eftersom DIF primært har været kendt som organisationen bag eliteidrætten og involveringen i de Olympiske Lege.

Samtidig har det været vores mål at brande DIF som en vidensorganisation og foreningsidrættens varetager, og som en organisation, der i kraft af volumen og mangfoldighed af aktiviteter, indtager en væsentlig samfundsmæssig rolle og dertilhørende ansvar.

Som led i rebrandingen ønsker vi øget branding af organisationen under navnet DIF, i kraft at et nyt logo. Hertil er der udviklet en tagline, ’Bevæger Danmark’, der spiller en central rolle for vores visuelle identitet, idet den refererer til bevægelse på både det fysiske og emotionelle plan.

Designkoncept

Centreret om den nye tagline ’Bevæger Danmark’ er der udviklet en dynamisk identitet, der favner bevægelse fra det fysiske plan til det emotionelle – som at bevæge nationen via stolthed. 

Stolthed og fælleskab er nøgleværdier i den nye visuelle identitet, der får DIF til at fremstå, som vi i virkeligheden er: En bredtfavnende organisation, der sætter dagsordenen indenfor idræt og sport, favnende både motionisten og medaljetageren.

Sammen med værdierne stolthed og fællesskab er fysisk aktivitet og bevægelse helt centrale kernefortællinger i DIFs nye identitet. Identiteten består bl.a. af et bærende grafisk element (et 5. element), som udstråler bevægelse og mangfoldighed, og som er baseret på den nærmest uendelige gentagelse af en specifik fysisk bevægelse, som det er nødvendigt at udføre for at perfektionere sig indenfor sin sportsgren. 

Identiteten består af følgende visuelle elementer: et enkelt navnetræk i kombination med et bomærke med reference til Dannebrog og den olympiske flamme, en specialtegnet typografi, en varieret farvepallette, og et grafisk element.  

Der er desuden udviklet et brandhierarki, som skaber designmæssige principper for underenheder i DIF, og identiteten er skaleret til at kunne favne alle eksisterende og eventuelt nye specialforbund. 

Fundament

Designkoncept