Created by 1508

Typografiske principper

Principper

Der foreligger nogle ganske bestemte typografiske principper for at sætte tekst på forsider, rubrikker, plakater etc. Typografien bruges aktivt som et grafisk element i identiteten.

I rubrikker, på forsider, plakater etc. er teksten altid sat i versaler.

For at skabe bevægelse og dynamik skal noget af teksten være venstrestillet og noget af teksten højrestillet. Fornemmelsen af en usynlig firkant skabes ved, at teksten fylder formatet ud i højden, såvel som bredden.

Afstand og størrelse

For at opnå et stærkt grafisk udtryk med DIF-stencil er det vigtigt at linjeafstanden er tæt. Afstanden skal være 92% af fontstørrelsen - 100pt tekst medfører dermed 95pt linjeafstand, 50pt tekst medfører 46 pt linjeafstand osv. Dette understøtter det kompakte, stramme udtryk, der kendetegner logoet.

Tegnafstanden sættes derfor også tæt til -20.

Brødtekst og underrubrikker

Underrubrikker kan venstrestilles for at passe sammen med den øvrige tekst.
Der bruges DIF-regular til både brødtekst og underrubrikker.

DIF-TYPOGRAFIEN OG EKSEMPEL PÅ FORNEMMELSEN AF DEN USYNLIGE FIRKANT

TYPO STENCIL2 

 

LINIEAFSTAND VED BRUG AF DIF-STENCIL SOM GRAFISK ELEMENT

TYPO STENCIL1

EKSEMPLER PÅ BRUG AF DIF-STENCIL

TYPO STENCIL3